Facilitair advies en projectmanagement

De Meeuw begeleidt en adviseert uw organisatie bij facilitaire vraagstukken met betrekking tot:

Structureren en optimaliseren van facilitair beheer

Hoe richt u uw facilitaire processen praktisch, efficiënt en kostenbewust in? Kunt u facilitaire diensten beter outsourcen? De Meeuw denkt hierin met u mee en begeleidt u bij de (her)inrichting van uw facilitaire organisatie.

Kostenbesparing op facilitaire inkoop

Van gebruikerswensen en offerteaanvraag, tot aan de implementatie binnen uw organisatie, De Meeuw begeleidt uw gehele inkooptraject en is daarbij volledig onafhankelijk. Zo kunt u zich focussen op uw core business en weet u zeker dat uw nieuwe leverancier zowel de gewenste kwaliteit en service levert als een voordelig tarief.

Organisatie van leveranciers- en contractmanagement

Inzicht in contractgegevens is van essentieel belang. Daarmee kunt u sturen op kosten en kwaliteit. Door goed contractbeheer, weet u exact met welke leveranciers u welke afspraken heeft, of zij hun afspraken nakomen en een contract wordt nooit meer zonder uw goedkeuring stilzwijgend verlengd. De Meeuw kan als onafhankelijk intermediair uw contractbeheer verzorgen en helpt u daarmee ook de dienstverlening van de leveranciers af te stemmen op de gebruikersbehoefte binnen uw organisatie.

Aanschaf en implementatie van een (facilitair) informatiesysteem

U wilt één of meerdere van uw (facilitaire) processen onderbrengen in een informatiesysteem? De Meeuw inventariseert en waarborgt uw gebruikerswensen door het opstellen van een Programma van Eisen. Begeleiding door De Meeuw zorgt voor onafhankelijke projectcoördinatie en afstemming tussen de eindgebruikers en de leverancier van het systeem.

Huisvesting

De Meeuw coördineert bij verhuizingen en bij de (her)inrichting van kantoren en werkplekken. Ook begeleidt De Meeuw bij uitbesteding van gebouwenbeheer en onderhoud van uw bedrijfspand. Zo kan u zich blijven focussen op uw core business.

Interim management

Tijdelijk handen tekort in een facilitaire functie? De Meeuw ondersteunt en ontzorgt uw facilitaire organisatie bij omstandigheden als (langdurige) ziekte, groei, reorganisatie of personeelswisselingen.

Lees meer...

Facility Scan

De ervaring wijst uit dat er bij elke organisatie nog wel voordelen te behalen zijn op facilitair gebied. Dit kan kostenbesparing zijn, maar ook efficiencyvoordeel door bestaande facilitaire diensten anders te organiseren. Facility Scan geeft u inzicht in hoe uw facilitaire organisatie ervoor staat.

Lees meer...

De Meeuw... de historie

De Meeuw, een bedrijfsnaam van een familie waar ondernemen in het bloed zit. Zowel mijn vader, mijn moeder als mijn opa hebben zich een groot deel van hun werkende leven met hart en ziel ingezet voor De Meeuw. Opgericht in mijn geboortejaar; 1980, en gestart in de binnenstad van Amersfoort. Later voortgezet op een toen nog kleinschalig en mooi landelijk bedrijventerrein in Achterveld. De Meeuw heeft bestaan onder verschillende andere handelsnamen; De Meeuw Teken- en Kunstschildersmaterialen, De Meeuw Stalen Meubelen, De Meeuw Services en De Meeuw Verhuur en Bedrijfsdiensten.

Een vleugje nostalgie is behouden in het nieuwe logo van De Meeuw: de zwart-witte Meeuw is destijds ontworpen door mijn opa en doorgevoerd in het eerste logo van mijn vaders bedrijf.

Met trots zet ik nu als derde generatie deze bedrijfsnaam voort, met als doel er opnieuw een succesvolle onderneming van te maken!


Sluit

Interim management

De Meeuw vervult op interim basis facilitaire functies als:

 • Facilitair Adviseur
 • Facilitair Coördinator
 • Facilitair Manager
 • Projectmanager
Ook aanverwante functies op specifieke facilitaire vakgebieden zijn bespreekbaar.

De Meeuw heeft kennis van en ervaring op het gebied van:
 • Inkoopaanbestedingen en beheer van facilitaire diensten als afvalbeheer, bedrijfskleding, beveiliging, catering en horeca, groen- en terreinonderhoud, ICT en telefonie, kantoorartikelen, post en reproactiviteiten en wagenparkbeheer.
 • Leveranciers- en contractmanagement van facilitaire diensten
 • Outsourcing van facilitaire organisatieonderdelen
 • Gebouwenbeheer en -onderhoud, huisvesting en inrichting
 • Aanschaf en implementatie van diverse (facilitaire) informatiesystemen
 • Organisatie en aansturing van een facilitaire servicedesk
 • Beleidsplannen, jaarplannen en facilitaire kostenanalyses


Sluit

Disclaimer voor www.demeeuwfacilitymanagement.nl

De Meeuw Facility Management, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60762543, hierna te noemen De Meeuw, verleent u hierbij toegang tot www.demeeuwfacilitymanagement.nl, hierna te noemen de Website, en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Meeuw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of overeenkomst van De Meeuw en conform de algemene voorwaarden welke staan gepubliceerd op de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

De Meeuw spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Meeuw. In het bijzonder zijn alle aanbiedingen en prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Meeuw nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij De Meeuw. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Meeuw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten, diensten en materialen anders aangegeven is.

Deventer, september 2014


Sluit

Facility Scan

Facility Scan gaat, indien gewenst en van toepassing, in op alle mogelijke facilitaire voorzieningen binnen een organisatie. Door onze jarenlange ervaring in de facilitaire branche, zijn wij goed in staat om in kaart te brengen hoe uw facilitaire organisatie op dit moment georganiseerd is en op welke onderdelen (financieel, kwaliteit en/of efficiency) er winst te behalen is.

Na afloop beschikt u, naast inzicht in uw totale facilitaire organisatie, over een adviesrapport op basis waarvan u aan de slag kunt gaan met de te behalen winst. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook in dat vervolgtraject van dienst zijn!


Sluit